top of page

Psychiatrické vyšetření

K psychiatrickému vyšetření Vás nejčastěji doporučí lékař jiné odbornosti (neurolog, praktický lékař, kardiolog..), nebo psycholog či psychoterapeut. Pokud takové doporučení máte, přineste ho, prosím, s sebou k prvnímu vyšetření.

Vyšetření psychického stavu může být dále požadováno v některých specifických případech, jako je například rozhodnutí o držení, případně navrácení řidičského či zbrojního průkazu, někdy je přímo nařízeno soudem.

V neposlední řadě máte možnost podstoupit psychiatrické vyšetření na vlastní žádost.

Cílem vyšetření je odhalení možné duševní poruchy a následně pak stanovení individualizovaného léčebného plánu.

Co je vhodné vzít sebou?

Zprávy a doporučení z předchozích lékařských vyšetřeních (např. od neurologa, kardiologa apod.), výsledek psychologického vyšetření (pokud jste ho v minulosti absolvovali), dále například souhrnnou zprávu od Vašeho psychoterapeuta (máte-li ji k dispozici).

Průběh vyšetření: 

Vyšetření probíhá formou strukturovaného rozhovoru a včetně psychiatrova zápisu trvá obvykle od 40 do 60 minut. Lékař zmapuje Vaše obtíže a důvody k návštěvě ambulance a dotáže se na Vaši historii (anamnézu). V některých případech může být součástí psychiatrického vyšetření také vyplnění krátkých dotazníků, provedení jednoduchých úkolů (např. zapamatování si určitých slov apod.). K upřesnění diagnózy si někdy lékař může vyžádat doplňující vyšetření, jako je klinicko-psychologické vyšetření, odběry krve, zobrazovací vyšetření (CT mozku, magnetická rezonance) atd.

 

K vyšetření můžete přijít sám/sama nebo v doprovodu osoby blízké. O přítomnosti osoby blízké během vyšetření se domluvíte s lékařem.

Závěrem vyšetření je doporučení lékaře. Může se jednat o změnu životního stylu, docházení na psychoterapii, nasazení medikace, indikace jiných terapeutických metod, či doporučení dalších doplňujících vyšetření. Také může lékař doporučit hospitalizaci v nemocnici k zajištění okamžité léčby. Bez Vašeho souhlasu tak lze učinit pouze v případě, kdy bezprostředně ohrožujete sebe nebo své okolí (agresivita, sebevražednost).

Dle potřeby dále následuje sjednání si termínu další kontroly ke zhodnocení Vašeho zdravotního stavu, efektu nastavené medikace, případně úpravě léčebného plánu.

Mýty

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

01

Mýty o...

All of our licensed professionals have been carefully selected and rigorously trained, ensuring that you receive the best experience. When you choose to work with us, know that you are consistently choosing quality and excellence. Contact us to learn more.

02

Eco-Friendly Design

We would not be who we are without our eco-friendly design, which is at the core of our strategy. We are constantly working to improve our offerings and expand upon our capabilities when it comes to design and production. Get in touch to learn more.

03

First-Rate Materials

We have strict standards when it comes to what we produce and never compromise on quality. This is especially true when it comes to the first-rate materials we use. Our customers deserve the highest level of products on the market, and we work tirelessly to maintain those standards.

K psychiatrickému vyšetření Vás nejčastěji doporučí lékař jiné odbornosti (neurolog, praktický lékař, kardiolog..), nebo psycholog či psychoterapeut. Pokud takové doporučení máte, přineste ho, prosím, s sebou k prvnímu vyšetření.

Vyšetření psychického stavu může být dále požadováno v některých specifických případech, jako je například rozhodnutí o držení, případně navrácení řidičského či zbrojního průkazu, někdy je přímo nařízeno soudem.

V neposlední řadě máte možnost podstoupit psychiatrické vyšetření na vlastní žádost.

bottom of page